تمام امکانات لجستیکی که نیاز دارید در یک پلتفرم

پلتفرم حمل و نقل ما با رفع نیازهای شما,همواره در کنارتان خواهد بود.

+23.2 K

کسب و کار های فعال

27

اتصالات

+17 M

تعداد مرسولات ارسال شده

متصل به بهتریـــن حمل کننــــــــدگان و فروشگـــــــاه سازهایی که شما نیاز دارید

برای یک شروع سریع فقط کافیه یکی از فروشگاه‌ساز‌های متصل به تاپین را انتخاب کنید و از خدمات شرکت‌های حمل به سادگی استفاده کنید.

چالش های لجستیـکی خود را یک بـار برای همیشـه برطـرف کن!

دیگر هیچ فرآیند دستی پر زحمتی وجود ندارد، تاپین ابزارهای ایجاد یک تجربه حمل و نقل عالی را در اختیار شما قرار می دهد.

فرآیند ارســــال کالای خـــود را شخـــصی ســـــازی کنیــــــد

می‌توانیــد طیف گستــرده ای از گزینــه های حمــل‌ونقــل و پرداخت را به مشتـریان خـود ارائـــه دهیــد. ما راهکار هر آنچه که نیاز دارید در اختیار داریم.

نحوه ارسال


آماده سازی و ارسال


نحوه پرداخت

راهکارهای ما برای شما!

 • ثبت
 • محاسبه و پرداخت
 • آدرس نویسی
 • جمع آوری
 • رهگیری
 • پنل مدیریتی
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.

 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.

 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.
 • ثبت خودکار

  افزونه ووکامرس و وب سرویس /API

  اگـر از ووکامـرس استفــاده می‌کنیـد بوسیـله افزونــه، و اگـر توسعه‌دهنـده‌ هستید یا سایت اختصاصی دارید، می‌توانید از طریق وب‌سرویس یا API به تاپین متصل شده و ثبت سفارش کنید.

یـک API جامــع بــرای تمـــام نیــازهـای لجـستیـــکی شمـــا

یک API جامـع بـرای حمـل‌ونقـل، قابلیـت‌هـای پیشرفتـه‌ای را به هـر کسب و کار آنلایـن، سیـسـتم مدیریت انبـار(WMS)، سیـستم برنامـه‌ریـزی منـابع سازمانی (ERP) یا بازار آنلایـن شمـا اضافـه می‌کنـد که شمـا را از دغدغـه الزامـات و به‌روزرسانی های شرکت های حمل و نقل رها می سازد.

فروشگاه
انبار داری شرکت های حمل و نقل بیمه تاپین
استعلام قیمت ثبت سفارش تغییر وضعیت لیست سفارش ها رهگیری سفارش ها

جیسون خروجی


{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "success."
  },
  "entries": {
    "send_price": 135700,
    "just_send_price": 135700,
    "tax": 12213,
    "total": 147913
  }
}

خروجی جهت ارسال


{
  "rate_type":"tapin",
  "price": "5000",
  "weight": "10000",
  "order_type": "0",
  "pay_type": "1",
  "to_province": "1",
  "from_province": "1",
  "to_city": "1",
  "from_city": "1,
  "box_id": "10,
}


جیسون خروجی


{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "barcode": "21242000512705555221",
    "order_id": 16013,
    "status": 2,
    "first_name": "my first name",
    "last_name": "my last name",
    "state_code": "2",
    "city_code": "41",
    "insurance_price": 0,
    "insurance_tax": 0,
  }
}

خروجی جهت ارسال


{

  "register_type": 0,
  "shop_id":"7c4s979...",
  "address":"tehran-...",
  "city_code":"1",
  "province_code":"1",
  "description":null,
  "email":null,
  "employee_code":"-1",
  "first_name":"my first name",
  "last_name":"my last name",
  "mobile":"09011111111",
  "phone":null,
  "postal_code":"1313131313",
  "pay_type":"1",
  "order_type":"0",
  "box_id": 10,
  "package_weight": 10,
  "presenter_code":999,
  "manual_id":"1",
    "insurance_id":"7c4s979...",
    "content_type": 1,

  "products":[
    {
      "count": 1,
      "discount": 0,
      "price": 5000,
      "title": "my product title",
      "weight":500,
      "product_id": null

    }
  ],
    "kiosk": {
      "kiosk_id":101,
      "height":101,
      "width":101,
      "length":101,
      "turning":true
    }
}


جیسون خروجی


{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "barcode": "21192003111901543415",
    "order_id": 16012,
    "status": 1,
    "first_name": "my first name",
    "last_name": "my last name",
    "state_code": "2",
    "city_code": "41"
  }
}

خروجی جهت ارسال


{
  "shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
  "order_id":16013,
  "status": 1
}

جیسون خروجی


{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "list": [
      {
        "id": "d95d0f45-6162-4ec3-bd29-09452c148b40",
        "barcode": "21294720411963211126",
        "order_id": 16013,
        "status": 2,
        "first_name": "my first name",
        "last_name": "my last name",
        "mobile": "09122222222",
        "state_code": "2",
        "city_code": "41",
        "pay_type": "1",
        "order_type": 0,
        "created_at": "1398-05-13 12:23"
      }
    ],
    "count": 1,
    "page": 1,
    "total_count": 15
  }
}

خروجی جهت ارسال


{
  "shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
  "count":"10",
  "page":"1"
}

جیسون خروجی


{
  "returns": {
    "status": 200,
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد."
  },
  "entries": {
    "id": "d95d0f45-6162-4ec3-bd29-09452c148b40",
    "barcode": "21292000411901545180",
    "order_id": 16013,
    "status": 2,
    "first_name": "my first name",
    "last_name": "my last name",
    "state_code": "2",
    "city_code": "41",
    "address": "tehran-...",
    "postal_code": "1343242123",
    "email": "",
    "phone": "02166810643",
    "mobile": "09011111111",
    "pay_type": "1",
    "order_type": 0,
    "description": "",
    "package_weight": 10,
    "insurance_price": 0,
    "insurance_tax": 0,
    "total_weight": 210,
    "factor_price": 552102,
    "factor_title": " نیازی به دریافت وجه نمی\u200cباشد (Online",
    "created_at": "1398-05-13 12:23",
    "products": [
      {
        "count": 1,
        "discount": 0,
        "price": 500000,
        "title": "none",
        "weight": 200,
        "product_id": null
      }
    ],
    "kiosk_id": 101,
    "kiosk_height": 102,
    "kiosk_width": 103,
    "kiosk_length": 104,
    "kiosk_turning": false
  }
}

خروجی جهت ارسال


{
  "shop_id":"fc45949a-921d-4b4f-1ade-ab5180f7dcve",
  "order_id":16013
}

fi

هـزاران کسب‌وکار فعــال اینجــا در تاپیــن!

تاپین تنها در مورد ارسال مرسولات صحبت نمی‌کند، بلکه  داستان افراد موفق پشت آن را نیز روایت میکند. با امتیاز ۴٫۶+ در وردپرس و رتبه ۱ در شرکت ملی پست، می‌توانید مطمئن باشید که در مسیری امن قدم گذاشتید.

داستان های بیشتری درباره موفقیت مشتریان کشف کنید.

مشاهده بیشتر

پرسش های شما

 • تاپین در شهرستان‌ها و روستاها هم فعال است؟

  حق اشـتراک فقط یک بار پرداخت می‌شود و پس از آن می‌توانیـد به صورت نامحدود از پنل استفاده کنید. حق اشتراک برای استفاده از خدمات تاپین، شامل استعلام کرایه پستی، صدور بارکد، پشتیبانی و پیگیری و خدمات، داشبورد مدیریتی به تفکیک وضعیت مرسوله، استفاده از سایر حمل کننده‌ها مانند پست و تیپاکس و ... دریافت می‌شود.

 • تاپین در شهرستان‌ها و روستاها هم فعال است؟

  حق اشـتراک فقط یک بار پرداخت می‌شود و پس از آن می‌توانیـد به صورت نامحدود از پنل استفاده کنید. حق اشتراک برای استفاده از خدمات تاپین، شامل استعلام کرایه پستی، صدور بارکد، پشتیبانی و پیگیری و خدمات، داشبورد مدیریتی به تفکیک وضعیت مرسوله، استفاده از سایر حمل کننده‌ها مانند پست و تیپاکس و ... دریافت می‌شود.

 • تاپین در شهرستان‌ها و روستاها هم فعال است؟

  حق اشـتراک فقط یک بار پرداخت می‌شود و پس از آن می‌توانیـد به صورت نامحدود از پنل استفاده کنید. حق اشتراک برای استفاده از خدمات تاپین، شامل استعلام کرایه پستی، صدور بارکد، پشتیبانی و پیگیری و خدمات، داشبورد مدیریتی به تفکیک وضعیت مرسوله، استفاده از سایر حمل کننده‌ها مانند پست و تیپاکس و ... دریافت می‌شود.

 • تاپین در شهرستان‌ها و روستاها هم فعال است؟

  حق اشـتراک فقط یک بار پرداخت می‌شود و پس از آن می‌توانیـد به صورت نامحدود از پنل استفاده کنید. حق اشتراک برای استفاده از خدمات تاپین، شامل استعلام کرایه پستی، صدور بارکد، پشتیبانی و پیگیری و خدمات، داشبورد مدیریتی به تفکیک وضعیت مرسوله، استفاده از سایر حمل کننده‌ها مانند پست و تیپاکس و ... دریافت می‌شود.

هوشمندانه‌تر ارسال کن، سریع‌تر رشد کن!